Manifesto

Manifesto

Bizi var olan diğer kulüplerden ayıran ve bu kulübü kurmamıza neden olan asıl sebep birlik ve beraberlik oluşturmak; birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla aynı yola baş koymaktır. Hedeflerimiz ise şunlardır:

1) Türk toplumuna yaraşır bir birliktelik ve kardeşlik oluşturmak

2) Birbirine sıkı sıkıya bağlı ve bir araya gelmiş; her zaman, her an, yer ve mekan fark etmeksizin en iyi gününde ve en müşkül zamanlarında kardeşlerine destek olmak,

3) Topluma karşı saygılı olmak,

4)Trafikte, tek başımıza veya toplu sürüşlerde kurallara uymak,

5) Örf ve adetlere saygılı olmak,

6)Deprem, sel gibi doğal afet durumlarında Silivri Motosiklet Kulübü olarak her zaman sorgusuz sualsiz halkının yanında olmak,

7) Sosyal yardımlarda bulunmak ve bu tür organizasyonları yapmak için çaba göstermek,

8) Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin her kesimin yanında olmak,

9) Kulüp ve üyelerini sosyal bir yaşama teşvik etmek,

10) Bayan sürücülere saygı duymak, eğitmek ve teşvik etmek,

11) Toplumun Motosiklet sürücülerine karşı bakış açısını değiştirmek ve onları bilinçlendirmek,

12) Doğaya, yaşama ve hayvanlara saygılı olmak,

13) Silivri Motosiklet Kulübüne yakışır üyeler kazanmak ve üyeleri kendi bünyesinde eğitmek.

Ne Mutlu Türküm Diyene..!

SİLİVRİ MOTOSİKLET KULÜBÜ OLARAK BEYAN EDERİZ….